Influensa

Hvem bør vaksinere seg?

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer som har økt risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoner ved influensasykdom. Dette gjelder:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32, fra 6 måneder til 5 år.

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

I tillegg anbefales influensavaksine ti:

 • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.

Les mer om hvem som anbefales vaksine på Folkehelseinstituttets nettsider

Kontakt oss

Har du spørsmål om vaksine og vaksinering, kontakt oss på: vaksine@tysver.kommune.no

Pris

Prisen på influensavaksinen kan variere avhengig av hvor du bor og hvilken type vaksine du får. Det beste er å sjekke med legen din eller apoteket for å få nøyaktig informasjon om pris.

Kontaktinformasjon

Vaksinetelefonen er stengt

Ønsker du koronavaksine, send e-post til: vaksine@tysver.kommune.no.og oppgi navn og telefonnummer. Vi ringer tilbake og avtaler vaksinetidspunkt.

Dersom du ikke har e-post, send SMS til 40427762