Influensa

Hvem bør vaksinere seg?

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer som har økt risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoner ved influensasykdom. Dette gjelder:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32, fra 6 måneder til 5 år.

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

I tillegg anbefales influensavaksine ti:

 • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.

Les mer om hvem som anbefales vaksine på Folkehelseinstituttets nettsider

Hvor og når kan du ta vaksinen?


Personer med fastlege

Personer som tilhører risikogruppene kan kontakte fastlegen sin for å avtale tidspunkt.  

Personer i risikogrupper uten fastlege

Tilhører du risikogruppene og ikke har fastlege, kan du komme på kommunal vaksinedag 14.11 eller 28.11 fra kokken 14:00-17:00 

Lokasjon: Koronasenteret, Aksdalsvegen 158, 5570 Aksdal.

Du kan bestille time digitalt, ringe vaksinetelefonen eller komme på drop-in.

Vaksinetelefonen: 52 75 74 01. Åpningstider: tirsdag og torsdag kl. 09:00 - 11:00

Innbyggere i risikogruppene som ikke kan ta seg ut av eget hjem for å få influensavaksinen hos fastlegen, på kommunale vaksinasjonsdag eller på apotek, kan få tilbud om å få vaksinen i eget hjem. Kan dette gjelde deg, ber vi deg kontakte vaksinetelefonen for nærmere avtale. 

Kontaktinformasjon

Vaksinetelefonen

Åpningstider: tirsdag og torsdag kl. 09:00 - 11:00

Spørsmål om vaksinering - 52 75 74 01
Har du behov for legehjelp, ring fastlegen din.
Legevakt - 116 117