Kreftkoordinator

Har du eller noen du kjenner kreft? Mange personer blir rammet av kreftsykdom eller kjenner noen som har kreft.  Å få en kreftdiagnose påvirker både de som bli rammet og de rundt. Dette øker behovet for tilgjengelige, tilrettelagte og koordinerte tilbud i kommunen.

Mer om tilbudet

Kreftkoordinator er et tilbud til kreftpasienter og deres pårørende i alle faser av sykdomsforløpet. Dette er et lavterskeltilbud i kommunen hvor du kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator uten søknad eller henvisning.

Målet med en kreftkoordinator er at pasienter og pårørende skal oppleve trygghet og en bedre hverdag, med hjelp til de individuelle behova de har.

Hva kan en kreftkoordinator hjelpe deg med?

  • Vere ressursperson for deg som er kreftramma og pårørende.
  • Gi råd og vegleiing rundt diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved eventuelt livets slutt
  • Delta i samtale som kan hjelpe å sortere tanker i en vanskelig hverdag.
  • Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester, og informere om dette.
  • Vere bindeledd mellom deg, fastlegen, spesialhelsetjenesten og kommunen, og formidle kontakt med de ulike tjenestene og aktuelle samarbeidspartnere.
  • Sikre oppfølging av barn og unge som er pårørende

Du kan selv ta kontakt, eller be fastlegen din, sjukehuset eller andre ta kontakt.

Her kan du lese mer om tjenesten kreftkoordinator i vår brosjyre (PDF, 151 kB)

Kontaktinformasjon

Maria Revheim
Kreftkoordinator
E-post
Telefon 52 75 70 40
Mobil 95 01 53 17

Kontortid: 
Hverdager kl. 08:00 – 15:00