Program skolehelsetjenesten

Her finner du en oversikt over programmet til skolehelsetjenesten i kommunen.

Program skolehelstetjenesten
Klassetrinn Innhold/konsultasjon Tidspunkt
1. klasse Individuell samtale og helseundersøkelse Vår
2. klasse Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomeylitt Høst
3. klasse Vekstmåling, undervisning Høst/Vår
5. klasse Pubertetsundervisning Vår
6. klasse Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder Høst
7. klasse Vaksine mot Humant papillomavirus (HPV), to doser Høst/Vår
8. klasse Individuell samtale og helseundersølekse Høst
9. klasse Seksualitetsundervisning Vår
10. klasse Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomeylitt Vår