Program skolehelsetjenesten

Her finner du en oversikt over programmet til skolehelsetjenesten i kommunen.

Program skolehelstetjenesten
Klassetrinn Innhold/konsultasjon Tidspunkt
1. klasse Samtaler, høyde/vekt Vår
2. klasse Vaksine; Tetravac Høst
3. klasse Høyde/vekt og undervisning Høst/Vår
5. klasse Pubertetsundervisning i grupper. Vår
6. klasse MMR-vaksinering og vekstmåling Høst
7. klasse HPV-vaksine x 2. Undervisning om selvstendige valg og rus. Høst/Vår
8. klasse Samtaler, høyde/vekt Høst
9. klasse Seksualundervisning i grupper Vår
10. klasse Vaksine; Boostrix-polio Vår