Dagtilbud for personer med nedsatt funksjonsevne

Dagtilbudet er for deg som er avklart ufør og trenger et individuelt tilpasset aktivitetstilbud. Vi holder til på Hamrane 17.

Vi tilrettelegger for mestring, brukermedvirkning og personlig vekst gjennom aktiviteter. Vi tilrettelegger for både enkeltpersoner og grupper. I tillegg blir andre kommunale tjenester som f.eks voksenopplæring og ergo/fysioterapi utøvd i samarbeid med oss.  

Aktiviteter:

  • Sanserom
  • Ulike oppdrag fra kommunen
  • Bibliotek
  • Hobbyaktiviteter
  • Strikkemaskin
  • Matlaging
  • ADL-trening
  • Musikk
  • Turer 
  • Sosial samskaping

Hvordan søker du?

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester (PDF, 496 kB)

Kontaktinformasjon

Ressurs og tjenestekontoret
Postboks 94, 5575 AKSDAL
E-post
Telefon 52 75 70 40

Kontortid:
Hverdager kl. 09:00-14:30

Harriet Ramstad Hove
Fagleder
E-post
Mobil 93 21 66 69

Besøksadresse:
Hamrane 17, 5563 Førresfjorden