Kommunal bolig

Målgruppen for kommunale boliger er personer som er vanskeligstilte i boligmarkedet på grunn av sosiale eller helse- og omsorgsmessige årsaker.

Kommunale boliger blir delt i to hovedgrupper:

  • Omsorgsboliger for eldre og andre med omfattende tjenestebehov, og/eller behov for tilpasset bolig, for eksempel personer med utviklingshemming, psykiske lidelser, funksjonshemming eller andre med særlige behov for helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder både boliger som er knyttet opp mot personalbaser og boliger som på andre måter er tilpasset funksjonsnivå og hjelpebehov.
     
  • Kommunale utleieboliger for personer som av sosiale eller helse- og omsorgsmessige årsaker ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Søknad om å leie kommunal bolig (PDF, 297 kB)

 

For mer informasjon om formål, tildeling og forvaltning, vilkår og lignende, se retningslinjene:

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Tysvær kommune (PDF, 244 kB)