Praksis i bedrift

Praksis i bedrift er en del av det å få flyktninger så tidlig som mulig ut i arbeidslivet, og det er et godt hjelpemiddel i norskopplæringen.

Ønsker du å ha flyktninger i praksis på din arbeidsplass?

Flyktninger skal få erfaring med arbeidslivet fra starten av bosettingen i kommunen. Det er viktig at deltakerne har praksis i arbeidslivet, gjerne i kombinasjon med norskopplæring. Det er viktig at flyktningene får tilgang til ett norsktalende miljø på arbeidsplassen og at det blir lagt til rette for å høre og delta i samtaler, både i arbeidet og mellom kollegaer.

Tysvær kommune skal ha gode og relevante praksisplasser, både i offentlig sektor, men også i private bedrifter. Det er viktig at avtalene er langsiktige og forpliktende.

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon og/eller er interessert i å tilby en praksisplass.