Me utfordra rådgjevarane på Skulekontoret til å vera vikarar på NBU ein dag.

Dei tok utfordringa! 

Folkehelseinstituttet oppmodar alle familiar med barn i barnehage- og skulealder til å vere med i den nasjonale halvårlege aksjonen mot hovudlus 11. og 12. mars.

 Idag 24.februar 2023 er det 1 år sidan krigen i Ukraina starta. 

I samband med dette hadde våre elevar frå Ukraina ei flott og rørande morgonsamling, godt leia av lærar Valentina.

 

 

Etter et kjemperesultat på jobbedagen i haust, har vi mottatt ein diplom og takk frå Redd Barna.

Heile 52.047,- kroner samla vi inn. Igjen takk til gode sponsorar!

Det er ei stor glede å kunne invitere til førjulskveld på NBU 21. desember!

I veke 50 skal  elevane på 5.-10.trinn gjennomføra den årlege Elevundersøkinga som gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen.

Informasjon Elevundersøkinga 

8.trinn var heldige og fekk ver med på eit undervisningsopplegg frå Den Kulturelle Skolesekken 

som kalles "Smed for ein dag".

Tysdag 22.november kom det 10 flotte førskulebarn og føresette til innskriving på NBU.
 

Da ble det dessverre exit for NBU-jentene, men de kjempet godt og det ble en flott fotballdag! 
God stemning og fin ramme rundt arrangement på kunstgressbanen på Hinderåvåg.

 

 

Denne kjekke gjengen laga god stemning på morgonkvisten onsdag! 
Dei tok imot store og små med varm eplejuice og frukt, musikk og smil. 

Ein særdeles kjekk start på dagen!