«Tysværskulen mot 2025 – strategi for kvalitet» gir felles retning og forankring for arbeidet i skulen, og er eit godt grunnlag for dialogen mellom skule, føresette og kommuneleiing. Planen sikrar heilskap og samanheng i lærings- og utviklingsarbeidet for grunnskulen i Tysvær. 

Skolene i Tysvær markert fredag 18.03. sin støtte til fred og frihet i verden med å gå i tog, synge og holde apeller. 

Person fyller ut et skjema

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

grønne virustegninger illustrasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange foreldre har spørsmål om den økende smitten og konsekvensene for barn og unge. FHI har nylig oppsummert kunnskapen de har om barn og smitte, og vi anbefaler denne informasjonen.
Les mer om smitte blant barn og unge på udir.no

klasserom

Strategiplan for skule i Tysvær skal reviderast i inneverande år. Ny plan for perioden 2021-25 skal opp til politisk behandling 02.06.21 (Levekår) og 15.06.21 (Kommunestyret).

Koronavirus og dame med munnbind

Oppdatert informasjonsside om Covid-19 og hvilke tiltak som gjelder for skolene i Tysvær kommune. 

Det blir iverksatt grønt tiltaksnivå  i barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og kulturskole fra og med onsdag 19.01.2022.  

Profilbilde Lena Simonsen

Lena Larsen Simonsen er tilsett som ny rektor på Frakkagjerd barneskole frå 1. august 2021. Ho overtar etter Morten Salvesen, som skal over i rektorstilling på Førre skole.

Skolebruksplan 2020 - 2035 - Framtidas skole