Tysvær kommune har lagt ut høring om overføring av elever fra Førland skule til Tysværvåg barne- og ungdomsskule. 

Det iverksettes digital hjemmeundervisning for alle elever fra 5. til 10. trinn i Tysvær kommune fra og med torsdag 16.12.21. 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Kommunen har fått noen spørsmål om mulighet for å vaksineres andre steder enn på skolen. Vi ønsker å imøtekomme alle så godt vi kan og åpner derfor opp for Drop in vaksinering for de som ønsker det i Tysværtunets idrettshall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange foreldre har spørsmål om den økende smitten og konsekvensene for barn og unge. FHI har nylig oppsummert kunnskapen de har om barn og smitte, og vi anbefaler denne informasjonen.
Les mer om smitte blant barn og unge på udir.no

BArn som blir sjekket for hodelus

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler til å delta på nasjonale halvårlige aksjoner mot hodelus som arrangeres årlig i uke 10 og 35. Vi håper alle elever på vår skole støtter opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplagen hos oss.

Illustrasjon - tilskudd fra Tysvær ungdomsråd

Nå kan du som privatperson, bedrift, frivillig organisasjon, band o.l. søke om midler til ungdomstiltak som du er opptatt av.

«Tysværskulen mot 2025 – Strategi for kvalitet» 
Invitasjon til å gi høyringsinnspel til ny strategiplan

Strategiplan for skule i Tysvær skal reviderast i inneverande år. Ny plan for perioden 2021-25 skal opp til politisk behandling 02.06.21 (Levekår) og 15.06.21 (Kommunestyret).

Oppdatert informasjonsside om Covid-19 og hvilke tiltak som gjelder for skolene i Tysvær kommune. 

Det blir iverksatt grønt tiltaksnivå  i barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og kulturskole fra og med onsdag 19.01.2022.  

Lena Larsen Simonsen er tilsett som ny rektor på Frakkagjerd barneskole frå 1. august 2021. Ho overtar etter Morten Salvesen, som skal over i rektorstilling på Førre skole.