Innskriving av elevar i Tysvær kommune

Det vert innskriving av elevar i Tysvær kommune som skal starta i 1.klasse skuleåret 2024/2025.

Alle barn i Tysvær som er fødde i 2018 eller før, og som ikkje har byrja i skulen, skal skrivast inn.

Når det gjeld nærare informasjon om tidspunkt og innhald syner vi til skulane sine heimesider.

Artikkelliste