Barn og unge i Tysvær får eit innhaldsrikt haustferietilbod i år – og alt er gratis! Tysvær kommune og Tysvær bibliotek bruker pengane som er igjen frå sommerskulen til å laga eit ekstra fyldig program med tilbod for alle klassetrinn.

 

Kommunen har fått noen spørsmål om mulighet for å vaksineres andre steder enn på skolen. Vi ønsker å imøtekomme alle så godt vi kan og åpner derfor opp for Drop in vaksinering for de som ønsker det i Tysværtunets idrettshall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange foreldre har spørsmål om den økende smitten og konsekvensene for barn og unge. FHI har nylig oppsummert kunnskapen de har om barn og smitte, og vi anbefaler denne informasjonen.
Les mer om smitte blant barn og unge på udir.no

BArn som blir sjekket for hodelus

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler til å delta på nasjonale halvårlige aksjoner mot hodelus som arrangeres årlig i uke 10 og 35. Vi håper alle elever på vår skole støtter opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplagen hos oss.

Vi inviterer til gratis krasjkurs i nynorsk for foreldre!

Barn går tur med sekk

Sommeren 2021 blir annerledes. Tysvær kommune har fått tilskudd fra Utdanningsdirektoratet for å opprette tilbud for barn og ungdom i skolens sommerferie.

Illustrasjon - tilskudd fra Tysvær ungdomsråd

Nå kan du som privatperson, bedrift, frivillig organisasjon, band o.l. søke om midler til ungdomstiltak som du er opptatt av.

«Tysværskulen mot 2025 – Strategi for kvalitet» 
Invitasjon til å gi høyringsinnspel til ny strategiplan

Strategiplan for skule i Tysvær skal reviderast i inneverande år. Ny plan for perioden 2021-25 skal opp til politisk behandling 02.06.21 (Levekår) og 15.06.21 (Kommunestyret).

Informasjonsside om Covid-19 og hvilke tiltak som gjelder for skolene i Tysvær kommune. 

Lena Larsen Simonsen er tilsett som ny rektor på Frakkagjerd barneskole frå 1. august 2021. Ho overtar etter Morten Salvesen, som skal over i rektorstilling på Førre skole.