Priser og betaling for barnehageplass

Betalingssatser fra 1. januar 2023

Betalingssats barnehage
Betalingssats Pris 01.01.23
3 dager pr. uke / 60 % kr. 2 000
4 dager pr. uke / 80 % kr. 2 600
5 dager pr. uke / 100 % kr. 3 000

Fra 1. august 2024 vil prisen for en 100 % barnehageplass være 2000 kroner. Matpenger kommer i tillegg.

Les mer om foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Søskenmoderasjonen er 30 % for barn nummer to. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023.  Dette går automatisk så lenge barna har samme adresse i folkeregisteret.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

  • Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
  • Gratis kjernetid for 2-,3-,4- og 5-åringer

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Du kan søke om redusert foreldrebetaling. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret. 

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

Fra 2019 fikk alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr uke. Fra 1. august 2024 er inntektsgrensen 642 700 (husholdningens samlede skattbare inntekt).

Les mer om ordningene på utdanningsdirektoratet sine sider her.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. juni, for å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med august. Søknader behandles deretter fortløpende og vedtak blir gjeldende fra måneden etter at søknaden er kommet inn.  

Slik søker du:

Du finner skjema for søknad om betalingsreduksjon her

Dokumentasjon av inntekt

  • Skattemeldingen skal legges ved søknaden som dokumentasjon 
  • Det skal leveres kopi av siste skattemelding for alle i husholdningen, foreldre som bor sammen/foresatte/samboere/partnerskap. 
  • Som samboer regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 måneder, eller har felles barn. 
  • Dersom inntekten er endret fra siste skattemelding skal det legges ved dokumentasjon på denne endringen i tillegg til skattemeldingen. 

Dersom du ikke har en skattemelding eller inntekten er endret fra skattemeldingen

Dersom man ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet må man sende inn annen dokumentasjon på inntekt.

Dersom man har vesentlig endret inntekt fra siste skattemelding må man sende inn annen dokumentasjon på inntekt i tillegg til skattemeldingen.

Dokumentasjon på inntekt skal ikke være eldre enn 1 mnd.

Følgende dokumentasjon kan sendes inn:​