Priser og betaling for barnehageplass


Betalingssatser fra 1. januar 2023

Betalingssats barnehage
Betalingssats Pris 01.01.23
2 dager pr. uke / 40 % kr. 1 400
3 dager pr. uke / 60 % kr. 2 000
4 dager pr. uke / 80 % kr. 2 600
5 dager pr. uke / 100 % kr. 3 000

Betalingssatsen for 100 % barnehageplass vil fra og med 01.01.23 være kr. 3000 pr. mnd.
Matpenger på kr. 373 pr. mnd. kommer i tillegg til betalingssatsene. 

Søskenmoderasjon

30 % for barn nr. to, 50 % for barn nr. tre og eventuelt flere barn. Dette går automatisk så lenge barna har samme adresse i folkeregisteret.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Du kan søke om redusert foreldrebetaling. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. For barnehageåret 2022/2023 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr. 550 000 pr. år.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

Fra 2019 fikk alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr uke. Fra 1. august 2022 er inntektsgrensen for 20 timer gratis kjernetid kr. 598 825,- (familiens samlede inntekt).

Les mer om ordningene på utdanningsdirektoratet sine sider her.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. juni, for å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med august. Søknader behandles deretter fortløpende og vedtak blir gjeldende fra måneden etter at søknaden er kommet inn.  

Slik søker du:

Du finner skjema for søknad om betalingsreduksjon her (PDF, 511 kB)

Dokumentasjon av inntekt

  • Skattemeldingen skal legges ved søknaden som dokumentasjon 
  • Det skal leveres kopi av siste skattemelding for alle i husholdningen, foreldre som bor sammen/foresatte/samboere/partnerskap. 
  • Som samboer regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 måneder, eller har felles barn. 
  • Dersom inntekten er endret fra siste skattemelding skal det legges ved dokumentasjon på denne endringen i tillegg til skattemeldingen. 

Dersom du ikke har en skattemelding eller inntekten er endret fra skattemeldingen

Dersom man ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet må man sende inn annen dokumentasjon på inntekt.

Dersom man har vesentlig endret inntekt fra siste skattemelding må man sende inn annen dokumentasjon på inntekt i tillegg til skattemeldingen.

Dokumentasjon på inntekt skal ikke være eldre enn 1 mnd.

Følgende dokumentasjon kan sendes inn:​