Her presenteres det nye kommunestyret

Disse personene får en plass i kommunestyret i Tysvær for perioden 2023-2027.

Partiene får disse medlemmene i kommunestyret (her listet i alfabetisk rekkefølge):

Arbeiderpartiet (5 mandat)

1. Lin Veronica Jacobsen

2. Ståle Berge

3. Lillian Vikra

4. Dag Magne Torland

5. Reidar Pedersen

Vara:

1. Kari Anne Fagerland

2. Jan Ivar Bringedal

3. Dan Jørgen Eide

4. Emly Årvik

5. Bodil Tungland

6. Henry Edgar Sørensen

7. Henry S. Dybdahl

8. Benedicte Fjellet Ådnanes

Fremskrittspartiet (5 mandat)

1. Randi Iren Rettedal

2. Lars Birger Baustad

3. Åsmund Sandvik

4. Jan Atle Kalkvik

5. Torgeir Nesheim

Vara:

1. Øyvind Hellerslien

2. Herman A. Berg

3. Rasmus Skorpe

4. Ina Moraru

5. Karsten A. Larsen

6. Silje Gangstø

7. Rolf Aksdal

8. Øystein Trovåg

Høyre (6 mandat)

1. Monika Lindanger

2. Ola Steinar Apeland

3. Anne Haraldseid

4. Knut Åsmund Rolland

5. Vidar Riise

6. Jorunn Synnøve Stava

Vara:

1. Bill Clinton

2. Svein Ove Vetrhus

3. Olav Andrè Hallingstad

4. Bernt Jakob Ullvang

5. Frode Haga Johnsen

6. Elisabeth Førland

7. Rune Hagland

8. Trond Fludal

9. Charlotte Yrke

Industri- og næringspartiet (3 mandat)

1. Olav Voraa

2. John Eirik Flengstad

3. Stig Hop

Vara:

1. Tom Førland

2. Marius Eide

3. Rune Hervik

4. Hege Anita Meland

5. Gunnar Vårvik

6. Harald Bjordal Swahn

Kristelig Folkeparti (3 mandat)

1. Gunn Marit Lygre

2. Kristian Valle Høie

3. Anna Henriette Veim Eikje

Vara:

1. Ingrid Hustoft Landro

2. Jorunn Sande Baustad

3. Audhild Drivdal Frøyland

4. Georg Feed

5. Elise Frønsdal Øien

6. Elisabeth Skjervheim Saxe

Norgesdemokratene (1 mandat)

1. Tina Sparchholz

Vara:

1. Kathrine Bakkevig

2. Tove Iren Fure

3. Steinar Amdal

4. Trygve Susort

Senterpartiet (4 mandat)

1. Sven Ivar Dybdahl

2. Ståle Hustoft

3. Jan Egil Austerheim

4. Ørjan Østebøvik

Vara:

1. Astrid Kristin Fjeldheim

2. Roger Eskevik

3. Bernt Henry Apeland

4. Åsmund Kringeland

5. Marit Hølland Gjedrem

6. Tone Åslaug Kringeland

7. Geir Erik Rasmussen

SV - Sosialistisk Venstreparti (1 mandat)

1. Hildegunn Hervik Flengstad

Vara:

1. Henning Bratthammer

2. Synnøve Bredal Bjelland

3. Silje Velde Rykkje

4. Jan Helge Øvernes

Venstre (1 mandat)

1. Trygve Egge

Vara:

1. Narve Susort

2. Vebjørn Bardwell Espeland

3. Torunn Vestbø Gjerde

4. Gunnar Egge

Miljøpartiet De Grønne og Rødt fikk ingen mandater for denne perioden.

valgstyret sitter på et bord i kommunesalen med tilskuere. - Klikk for stort bildeTirsdag 12. september ble det avgjort hvem som får plassene i kommunestyret. Valgstyret presenterte resultatet. Iris Elin Ullvang