Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Cyanobakterier påvist

Skrevet av Trond Tindeland .

Kommunevaapen
Det er påvist cyanobakterier i Tysvær. I første omgang gjeld dette Våråvatnet. Dersom bakterien vert funne i andre vatn, det vil bli sett opp plakatar.

Forhåndsstemming starter 10. august

Skrevet av Liv Jorunn Frønsdal .

valglogo gull bokmaalI perioden 10. august - 8. september er det mulig å forhåndsstemme ved servicetorget på rådhuset. Det er også satt av tid til å stemme ved omsorgssentrene og ved Amandasenteret.

Varsling om farlige bakterier i Våråvatnet

Skrevet av John Leiv Dahlseng .

Det er påvist cyanobakterier i Våråvatnet ved Nes i Skjoldastraumen. Desse bakteriane kan produsera giftstoff som ikkje vert øydelagt med koking. Våråvatnet må ikkje brukast til bading eller i hushald korkje til menneske eller dyr.

 

Tidligstemming fra 1. juli

Skrevet av Liv Jorunn Frønsdal .

valglogo gull bokmaalDe som ikke har anledning til å forhåndsstemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden 10. august – 8. september eller stemme på valgdagen 11. september, kan kontakte servicetorget på rådhuset for å få avgitt en såkalt tidligstemme.
Dette kan gjøres i servicetorgets åpningstider i perioden 3. juli – 9. august.
Husk å ta med legitimasjon!De som ikke har anledning til å forhåndsstemme eller stemme på valgdagen kan få avgitt tidligstemme.

Anbudsinnbydelse

Skrevet av Trond Tindeland .

Logo PNG2
Tysvær kommune v/Drift og eigedom innbyr til anbudskonkurranse på arbeider i forbindelse med anleggsarbeider Fv. 515 Nedstrand - fortau og VA. Anskaffelsen er publisert på Doffin.

HPV vaksinasjon

Skrevet av Trond Tindeland .

vaksine min
Har du fått med deg tilbudet om gratis HPV vaksinering ved Aksdal helsestasjon? Her kommer viktig informasjon til alle kvinner født 1991 og senere!