OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Nedklassifisering av kommunale veier

Forslag om nedklassifisering av kommunale veier

I møte den 27.09.2022 behandla kommunestyret forslag om nedklassifisering av kommunale veier.

Kommunestyrets vedtak:

Da representanter som er vurdert som inhabile var med på behandling av saken i juni 2022, blir saken sendt tilbake til rådmannen.

Kommunestyret ber rådmannen fremme saken på ny til formannskap og kommunestyret, og at rådmannen i ny sak vurderer innspill som er kommet inn etter utsettelsesvedtaket i juni 2022.»

Saksinnholdet i saken den 27.09.2022 er for en stor del basert på vurderinger rådmannen gjorde så tidlig som i 2016. I ny sak til kommunestyret på nyåret vil en blant annet basere forslagene på ny telling av bolighus. Rådmannen går gjennom listen av kommunale veier og vil foreslå at noen flere veier blir nedklassifisert til privat vei. 

Til toppen