Tilstand på veiene i kommunen

Tysvær kommune har kartlagt sine veistrekninger og disse er nå tilgjengelige på Statens vegvesen. Her får du en oversikt over hvilken type vei det er , status på veien, om det er gangfelt, fartshumper, gatelys og lignende.

Søk på veien du ønsker mer informasjon om her, på Statens vegvesen sin nettside.

Nyttig informasjon om veiene i Tysvær

I lenkene under finner du de ulike kartleggingene som gjelder Tysvær.

Forklaring av forkortelser i kart:

  • Ev - europavei
  • Fv - fylkesvei
  • Kv - kommunal vei
  • Pv - privat vei
  • Sv - skogsvei

I de ulike kartene kan du zoome inn og klikke på en vei eller ett objekt for å få mer informasjon.

Kontaktinformasjon

Tom Bakke
Fagansvarlig veg
E-post
Mobil 45 63 83 25