Italienske landsby B24 - planendring

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til planendring av detaljregulering for Italienske landsby B24 med plan-ID 201609 ut til offentlig ettersyn. 

Frist for uttalelser til planforslaget er 15. oktober 2023.

Send merknad her

Saksdokumentene finner du på kommunen sin innsynsportal

Merknader kan også sendes på e-post til post@tysver.kommune.no eller i brev til Tysvær kommune, postboks 94, 5575 Aksdal. Merk uttalelsen med plannavn og plan-ID.