Når og hvor kan du stemme

Her er en oversikt over de forskjellige stemmegivningsperiodene, steder og tidspunkter det er mulig å avgi stemmer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.