Visuell profil

Kommunen skal være en tydelig og enhetlig avsender i sin kommunikasjon. Vår felles visuelle identitet skal styrke Tysvær kommune som én aktør.

Innbyggerne skal ikke være i tvil om at det er kommunen som står bak en tjeneste, et tilbud eller en opplevelse.

Kommunen skal ha én felles visuell identitet i alle våre trykte og digitale flater. Det gjelder i alt fra kontormateriell, brosjyrer og annonser til nettsider, skilt, biler og arbeidstøy.

Profilprogrammet er summen av elementer som kommunevåpen, typografi (skrifttype), farger og grafiske former. Alle disse elementene bygger Tysvær kommunes visuelle profil.

Profilprogrammet skal brukes av alle kommunens avdelinger og virksomheter.

Kontakt

Den visuelle profilen er utarbeidet av Appex i samarbeid med Tysvær kommune. Har du spørsmål om bruk av profilen, kontakt Servicetorget på tlf. 52 75 70 00, eller send e-post til webredaksjonen@tysver.kommune.no.

Visuell profil - Tysvær kommune (PDF, 8 MB)