Hvilke personopplysninger behandler vi?

Eksempler på personopplysninger som Tysvær kommune behandler følger under. Listen er ikke fullstendig.

  • Kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.
  • Opplysninger som er nødvendige for å identifisere deg, som fødselsnummer, d-nummer, kjønn, statsborgerskap.
  • Opplysninger om dine relasjoner til andre, eksempelvis navn på ektefelle, samboer, barn, sivilstatus.
  • Helseopplysninger som diagnose og hvilke medisiner du bruker.
  • Opplysninger knyttet til de tjenester som du som innbyggeren bruker, eksempelvis barnehage, skole, byggesak, renovasjon og lignende.

Du kan lese mer om hva som regnes som personopplysninger på Datatilsynets nettsider.

Kontaktinformasjon

Bjarte Stølås Storli
Personvernombud
E-post
Telefon 53 74 80 11

Har du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger? Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.