Flaggreglement for Tysvær kommune

Tysvær kommune har utarbeidet eget flaggreglement for å samordne og klargjøre hvordan den kommune flaggingen skal utføres, knyttet til offentlige flaggdager og ulike arrangement og markeringer.

Disse retningslinjene bygger på «Lov om flagging på kommunale offentlige bygninger» av 29.06.1933 nr. 2, sist endret 15.04.2021, og «Forskrift om adgang til i særlige tilfelle å benytte fremmed lands flagg ved siden av det norske flagg på kommunale offentlige bygninger» og «Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget»

Retningslinjene har som formål å forenkle, klargjøre og samordne bruken av kommunale flaggstenger i forbindelse med bl.a. offentlige flaggdager og ulike offentlige og private arrangementer. Det er viktig at kommunale flaggstenger brukes på riktig måte og at de ikke står uten flagg på offisielle flaggdager.