Kulturpris

Tysvær oppvekst- og kulturutvalg kan hvert annet år dele ut en kulturpris. Prisen skal være en påskjønning til en person eller et  lag som har gjort en særlig verdfull innsats på kulturområdet i Tysvær. 

Hva er kulturprisen?

Kulturprisen er ei pengegave. Utvalget fastsetter størrelsen på kulturprisen. Beløpet blir tatt av budsjetterte midler for generelt tilskudd til kulturelle formål. Med prisen følger også ett diplom.

Oppvekst- og kulturutvalget avgjør hvem som skal få prisen. Om utvalget ønsker det kan de be om ett innspill fra ett lag eller en organisasjon.