Alternativ støttende kommunikasjon (ASK)

Barn, skoleelever og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative eller supplerende kommunikasjonshjelpemidler for å kunne gjøre seg forstått.

Hvilke kriterier legges til grunn for å få denne hjelpen?

En sakkyndig vurdering fra PPT må ligge til grunn. Kommunen har demo-lager for kommunikasjonshjelpemidler og egen ASK-veileder, som gir opplæring og følger opp sakene.

Her kan du lese mer om ASK på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Kontaktinformasjon

Kjersti H. Thorsteinsen
ASK-veileder
E-post
Telefon +47 90 28 71 62