Om miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter alle miljøfaktorer som direkte eller indirekte kan påvirke helsen, både fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. 

Hvem jobber med dette i kommunen, og hva er vårt ansvar?

Tysvær kommune har delegert arbeidet med miljørettet helsevern til kommuneoverlegen.

Arbeidet innen miljørettet helsevern består blant annet av:

  • Rådgivning og behandling av klagesaker
  • Uttalelser i plansaker
  • Tilsyn med virksomheter og eiendommer, for eksempel skoler, barnehager, campingplasser, kjøletårn og solarier
  • Behandling av søknader for virksomheter som er melde- og godkjenningspliktig

Tjenesten dekker ikke miljømessige forhold som oppstår i boliger og på fritidseiendommer, hvis ikke slike forhold kan virke inn på omgivelsene utenfor boligen eller fritidseiendommen. I særlige tilfeller kan kommuneoverlege bistå med råd dersom det er risiko for helseplager i boliger som er utleid.

Miljøfaktorer som kan påvirke helse og trivsel

Søknad og saksbehandling

Saksbehandlingen i saker om miljørettet helsevern skal følge forvaltningsloven. Klager på vedtak sendes til miljørettet helsevern i kommunen. Alle saksdokumenter til og fra kommunen er i utgangspunktet offentlige, etter offentlighetsloven, og vil havne på postlisten. Det vil si at andre kan få innsyn i din klage og kommunens svar på den.