Introduksjonsprogram

Deltakelse i introduksjonsprogram er en plikt og en rettighet for flyktninger som blir bosatt i Tysvær kommune etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Dette gjelder flyktninger mellom 18 og 55 år. Flyktninger som på eget initiativ flytter til Tysvær kommune har ikke rett og plikt til introduksjonsprogram, men kan søke om å få delta.

Mer om introduksjonsprogrammet

  • Deltakelse i introduksjonsprogrammet skal bidra til å gi grunnleggende ferdigheter i norsk språk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberedes på å delta i yrkeslivet eller i utdanning.
  • Introduksjonsprogrammet skal være individuelt tilpasset hver enkelt deltaker.
  • Deltakere i programmet får utbetalt introduksjonsstøtte.
  • Introduksjonsstøtten tilsvarer to ganger folketrygdens grunnbeløp for deltakere over 25 år. Deltakere under 25 år mottar 2/3 av dette.

Introduksjonsprogram i Tysvær

  • Målet er at kommunen skal legge til rette for gode introduksjonsprogram for den enkelte flyktning som har behov for grunnleggende kvalifisering. Programmet skal ha god kvalitet, gi et godt grunnlag for videre kvalifisering og bidra til integrering og tilpasning til det norske samfunnet.
  • Tysvær opplæringssenter organiserer norsk- og samfunnskunnskapsundervisningen og har ansvar for at alle introduksjonsdeltakerne har et helårlig og fulltids introduksjonsprogram.
  • Deltakelse i introduksjonsprogram er en plikt og en rettighet for flyktninger som blir bosatt i Tysvær kommune etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).
  • Flyktninger som på eget initiativ flytter til Tysvær kommune har ikke rett og plikt til introduksjonsprogram, men kan søke om å få delta i introduksjonsprogrammet i kommunen.

Nyttige lenker

Kontaktinformasjon

Øzgur Bozyil
Avdelingsleder
E-post
Mobil 97 50 13 75

Flyktningkoordinator

Tysvær opplæringssenter
E-post
Mobil 90 22 96 87

Frakkagjerdvegen 100
5563 Førresfjorden

Resepsjonen er bemannet; mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08:00 - 15:30 

 Besøk vår facebook side her