Integrering og inkludering

Frivillig arbeid er en viktig del av integreringsarbeidet i kommunen. 

Frivillig innsats

  • Mange ønsker å bidra med frivillig innsats i integreringsarbeid. Dette frivillige arbeidet er viktig for integrering i nærmiljøet.
  • Kommunen ønsker å samarbeide med frivillige og å ta vare på engasjement som er blant innbyggerne i kommunen.
  • Frivillig arbeid bidrar til velferd og sosial inkludering og er et viktig arbeid.
  • Engasjement gir og frivillige gode opplevelser, nettverk, erfaringer og mulighet til å bruke egne evner og egen kompetanse.

Integrering i lokalsamfunn

  • Flyktninger som nylig har starta opp i kommunen sitt introduksjonsprogram deltar i «Intro/Kulturtimen» som er et tiltak i introduksjonsprogrammet. Her kan lag, foreninger og arbeidsgivere komme å informere om sitt arbeid og tilbud.
  • Tysvær kommune, ved kulturkontoret, samarbeider med Tysvær Frivilligsentral og lag og foreninger i kommunen.

Dersom ditt lag/din forening ønsker mer informasjon, eller at du ønsker å melde deg som frivillig så kan du kontakte kulturkontoret ved kultursekretær, som kan rettleide deg videre. 

Nyttige lenker

Kontaktinformasjon

Øzgur Bozyil
Avdelingsleder
E-post
Mobil 97 50 13 75

Flyktningkoordinator