Tilskudd til utredning og prosjektering av tilpasset bolig

Tilskudd til utredning og prosjektering er fra 2020 en ny oppgave for kommunen. Her kan du lese mer om hva som er målet med tilskuddet, og hvordan du søker.

Hva er målet med dette tilskuddet?

Vi har som mål at dette tilskuddet skal bidra til:

  • finne gode og varige løsninger tilpasset den enkelte sine behov ved nedsatt funksjonsevne.
  • finne gode løsninger til nøkterne kostnader
  • øke tilgjengeligheten av boliger

For mer informasjon se nettsidene til Husbanken.

Søknad

Fyll inn nødvendig informasjon, og send dette til kommunen:

  • post@tysver.kommune.no
  • Tysvær kommune, postboks 94, 5575 Aksdal
  • Det kan også leveres i postkassen utenfor servicetorget