Dagtilbud for personer med nedsatt funksjonsevne

Avdeling dagtilbud skal gi den enkelte tjenestemottakeren en meningsfull hverdag med ulike aktiviteter. Dagtilbudet vil tilrettelegge for at den enkelte i størst mulig grad får nyttiggjøre sin kompetanse, ressurser og ferdigheter. Dagtilbudet har fokus på egenutvikling, mestring og økt livskvalitet. Aktivitet er ikke en lovfestet individuell rett, men Tysvær kommune har valgt å organisere tilbudet etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-3.

Aktiviteter vi tilbyr:

 • sanserom
 • hagearbeid
 • trearbeid
 • søm
 • hobbyaktiviteter
 • matlaging
 • ADL-trening
 • egenproduksjon
 • musikk
 • enkle arbeidsoppgaver som post runde, plukke søppel og lignende 
 • friluftsliv
 • fysisk aktivitet
 • bassengtrening
 • tilrettelegge for ergo/ fysio og voksenopplæring.

Hvem kan søke?

Tjenesten blir gitt til voksne personer som har avsluttet videregående skole, er i alderen 18 - 67 år og bor i Tysvær kommune. Tilbudet gjelder primært mennesker med psykisk utviklingshemning. Tjenesten skal tilpasses individuelle behov.

Hvordan søker du?

Klikk her for å komme til søknadskjema for helse og omsorgstjenester (PDF, 338 kB)

Kontaktinformasjon

Ressurs og tjenestekontoret
Postboks 94, 5575 AKSDAL
E-post
Telefon 52 75 70 40

Har du spørsmål vedrørende søknadsprosessen? Kontakt oss på telefon eller e-post.

Harriet Ramstad Hove
Fagansvarlig
E-post
Telefon 932 16 669