PPT

PPT gir hjelp til skolene og barnehagene med kompetanse og organisasjonsutvikling for bedre å kunne legge til rette for elever med særlige behov. Videre sørger de for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Hvem kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning?

Hvis barnet/eleven ikke får eller kan få tilfredstillende utbytte av det ordinære undervisningstilbudet skal retten til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning vurderes. For å få dette må det ligge inne et enkeltvedtak og PPT må skrive en sakkyndig vurdering/anbefaling. Denne vil være et grunnlagsdokument for vedtak - men det er kun vedtaket som gir rett til spesialundervisning/hjelp etter opplæringsloven.

Henvisning til PPT

Både foreldre og barnehage/skole kan henvise til PPT. Man må i disse tilfellene benytte seg av PPT sin henvisningsskjema og gi relevante opplysninger til PPT. Det må også fremlegges samtykke, enten fra foreldre/foresatte eller barnet hvis det er over 15 år. I alle henvisninger skal barnet alltid høres i det som angår barnet selv.

Foresatte kan også kontakte barnehage/skole og be om henvisning til PPT.

Ved henvisning fra skole eller barnehage skal elevens/barnets utbytte av det ordinære tilbudet vurderes. I forbindelse med dette skal ulike tiltak være forsøkt og vurdert i samarbeid med PPT. Det utarbeides en pedagogisk rapport hvor tiltak og effekt av tiltak beskrives i tillegg til andre viktige forhold.

Info om logoped

Logoped ved Tysvær kommune er for tiden i permisjon. Voksne som har behov for logoped må søke via fastlege og helfo. Voksne og barn som har vedtak om spesialpedagogisk oppfølging skal få tilbud om logoped oppfølging i PPT så langt det er mulig.


Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

  • Mistanke om forsinket utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvansker
  • Lærevansker
  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Atferdsvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Funksjonshemming

Les mer om PPT på utdanningsdirektoratet sine nettsider her.

Skolekontakt 

En viktig del av PPT sine oppgave er å bistå skolene i deres arbeid. Les mer om hva PPT kan hjelpe skolene med her

Skjema og brosjyrer

Klikk her for å komme til ulike henvisningsskjema og brosjyrer.

Kontaktinformasjon

PPT Tysvær kommune
Administrasjonen
E-post
Telefon 52 75 80 70

Besøksadresse:

Rådhusvegen 9
5570 Aksdal

Postadresse:

Postboks 94
5575 AKSDAL

Post kan sendes digitalt til PPT sitt organisasjonsnummer 978 651 682

Therese Nesheim
PPT-leder
E-post
Telefon 97 60 54 59
Kjersti H. Thorsteinsen
ASK-veileder
E-post
Telefon 90 28 71 62
Evy Ask
PP-rådgiver
E-post
Telefon 48 05 94 92
Maren Økland
PP-rådgiver
E-post
Telefon 97 50 30 39
Synne B Pedersen
PP-rådgiver
E-post
Telefon 90 91 32 44
Kjersti M. Holta
Psykologspesialist
E-post
Telefon 90 56 42 44
Monica Risanger
PP-rådgiver
E-post
Telefon 90 28 39 75
Marian Vea Løland
PP-rådgiver
E-post
Mobil 48 86 60 87