MOWI ASA søker om tillatelse til anleggsendring ved oppdrettslokalitet nr 40037 ved Smedholmen i Nedstrandsfjorden.

Kart over Frakkagjerd

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering for Frakkagjerd med plan-ID 201302 ut til offentlig ettersyn.