Varsel om planendring for en del av reguleringsplan for AKSDAL NORDRE DEL, planID 200162, iht. §PBL 12-14, 2. ledd samtidig med søknad om rammetillatelse for tiltaket.

Illustrasjon samfunnsplan

Kommuneplanutvalget har i møte 24.01.2023, sak 002/23 vedtatt å legge forslag til ny kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 på høring.