Høring - Forslag til planprogram for ny samfunnsdel 2022-2034

Kommuneplanutvalget har i møte 20.04.2021, sak 10/21 vedtatt å legge forslag til planprogram for ny samfunnsdel 2022-2034 på høring.

De varsler samtidig oppstart av ny kommuneplanprosess, jf. plan- og bygningsloven § 10-1, § 11-12 og § 11-13.

Forslag til planprogram finner du her

Spørsmål til høringsdokumentene kan rettes til plansjef John-Fredrik Rognsvaag.

Send merknad til planprogram her

Eventuelle merknader kan også sendes skriftlig til:

Tysvær kommune
v/plansjef 
Postboks 94
5575 Aksdal

eller på e-post: post@tysver.kommune.no (merk merknaden med 21/1497)

Frist for å sende inn merknader er 10.06.2021

Saksframlegg: 
Høring planprogram samfunnsdel 2022-2034