Valgresultat kommunestyre- og fylkesting 2023

Det er ikke adgang til å offentliggjøre resultater fra den foreløpige opptellingen før kl. 21:00 valgdagen mandag 11. september. Videre er det slik at valgstyret kan motta stemmegivninger helt frem til kl. 17:00 dagen etter valgdagen. Dette for å sikre at man får med seg stemmer som er sendt fra andre steder i landet. 

Følg med på valgresultat.no for fortløpende oppdatert valgresultat.