Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. Når tiltaket er ferdig utført, må du søke om å ta i bruk tiltaket. Det er først når søknaden er godkjent at en kan ta i bruk tiltaket.

Ferdigattest

Ferdigattest markerer den formelle avslutningen av byggesaken og skal vise at arbeidet er utført i tråd med tillatelsen og regelverket.

Søknad om ferdigattest

Ferdigattest blir ikke utstedt for tiltak omsøkt før 1. januar 1998.

Midlertidig brukstillatelse

Når det gjenstår mindre arbeid på tiltaket, kan du søke om midlertidig brukstillatelse. I søknaden må du oppgi hva som mangler, og frist for ferdigstilling. Kommunen kan skrive ut midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av tiltaket.

Søknad om midlertidig brukstillatelse

Ferdigstillelse av ikke søknadspliktige tiltak

Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket meldes til kommunen. 

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

Gebyr

Saksbehandlingsgebyr for tiltakene over finner du her (PDF, 281 kB)