Velforeninger

Velforeninger
Navn på velforening Kontaktperson Telefon Kontaktinformasjon
Aksdal borettslag I Helga M. Kjærland 918 87 151 E-post
Aksdal borettslag 2 Ove Nordbø 957 48 297 E-post
Aksdalbrekka velforening Rune A. Eikeskog 991 61 515 E-post
Aksdal vel Knut I. Skogland 970 11 455 E-post
Aksdal vest Vegar Finshus E-post
Alvanutlia Sameie Bodil E. Tungland 915 95 824 E-post
Asparhaug og Fjellhaug Grannelag Anne Gressvold 414 59 611 E-post
Asparsletta vel Bess Sætre 932 85 157 E-post
Bjørnsvik velforening Kristian Høye 938 43 419 E-post
Borgøy Bygdelag Knut O. Hettervik 951 13 282 E-post
Bratthammar velforening Vidar Staveland E-post
Bådsvik velforening Tiril Kallekodt og Karina Bjørnevik 46779791/41488233 E-post
Eikelund velforening May T. Waage 481 40 359 E-post
Frakkagjerddalen velforening Arnstein Berge 957 92 592 E-post
Førre Hageby velforening Cathrine Stangeland 907 77 036 E-post
Førresdalen velforening Thor Arne Lie 907 36 421 E-post
Førresfjorden Brygge velforening Gro Kallevik 924 50 932 E-post
Førretjørn vel Torbjørn Frøland 52 77 30 07 E-post
Førretoppen velforening Lina Tørresdal 98606892 E-post
Førreåsen velforening Stine Karlsen 992 96 039 E-post
Garhaug velforening Elisabeth Andersson 467 73 811 E-post
Granliveien vel Marianne Hegrum 996 40 259 E-post
Grendalaget Vel Sebastian Nilsen Lund 977 42 447 E-post
Hamrane vel E-post
Haugen vel Petter Mortveit 911 27 150 E-post
Hervik vel Silje Larsen 932 24 114 E-post
Hestaberg velforening Espen Bjørgen 988 87 702 E-post
Høgahaug velforening Geir Gressvoll 454 55 450 E-post
Kallevik Sør velforening Vegar Fagerland 415 50 457 E-post
Kalvatreet velforening Marit Eikehaugen 465 04 050 E-post
Liarvåg velforening Hallstein Førland 909 92 953 E-post
Lynghaug velforening 1-2 Hans A. Svellingen 938 94 368 E-post
Lyngveien velforening Bjørn A. Strand 950 20 529 E-post
Lønning-Håland bygdelag Henriette Lønnnig 975 84 187 E-post
Melkevikleitet velforening Merete Bru 957 84 021 E-post
Mjåsund velforening Christina Vedø E-post
Myrbakken velforening Petter Hindal 926 00 433 E-post
Nappatjørn velforening Bill Clinton 947 81 824 E-post
Nedstrand bygdeutval Svein Djursvoll 982 37 075 E-post
Odland velforening Øyvind Rossebø 928 14 395 E-post
Padlane velforening Finn W. Heggland 990 44 687 E-post
Rindane velforening Nina Ljosnes 990 25 836 E-post
Sagbakken og Askeland velforening Anja Askeland 952 39 677
Skjoldastraumen bygdalag Svein Dalva 950 16 699 E-post
Slåttevik velforening Lena K. Svendsen 990 13 430 E-post
Stegaberg bygdalag Heine Skogland 902 01 845 E-post
Steinbru Bygdeblad Auklandsvik Thomas Nordbø 469 30 354 E-post
Stuvik vel Svein T. Kleiberg 410 06 419 E-post
Sundfør Bygdalag Sigmund Sundfør 482 10 481
Tjordalen sameie Vidar Å. Follestad 901 09 360
Veim velforening Stain H. Knutsen 916 14 177 E-post
Vestli velforening Frode Nes E-post
Yrkje og Lindanger Bygdelag Lotte Raeng 966 24 460
Øverland velforening Hege Jarstø 992 39 556 E-post