Velforeninger

Velforeninger
Navn på velforening Kontaktperson Telefon Kontaktinformasjon
Aksdal borettslag I Helga M. Kjærland 91887151 E-post
Aksdal vel Knut I. Skogland E-post
Aksdalbrekka velforening Rune A. Eikeskog 99161515 E-post
Alvanutlia Sameie Bodil E. Tungland E-post
Asparhaug og Fjellhaug Grannelag Anne Gressvold 41459611 E-post
Asparsletta vel Bess Sætre 93285157 E-post
Bjørnsvik velforening Kristian Høye 93843419 E-post
Borgøy Bygdelag Knut O. Hettervik E-post
Bratthammar velforening Vidar Staveland E-post
Bådsvik velforening Linda Hage 95138801 E-post
Eikelund velforening May T. Waage 48140359 E-post
Frakkagjerddalen velforening Arnstein Berge 95792592 E-post
Førre Hageby velforening Cathrine Stangeland 90777036 E-post
Førresdalen velforening Thor Arne Lie 90736421 E-post
Førresfjorden Brygge velforening Gro Kallevik 92450932 E-post
Førretjørn vel Torbjørn Frøland 52773007 E-post
Førretoppen velforening Benedichte Furlund 92862357 E-post
Førreåsen velforening Stine Karlsen E-post
Garhaug velforening Merethe Nordgård E-post
Granliveien vel Marianne Hegrum E-post
Hamrane vel E-post
Haugen vel Petter Mortveit 91127150 E-post
Hervik vel Silje Larsen E-post
Hestaberg velforening Espen Bjørgen 98887702 E-post
Høgahaug velforening Geir Gressvoll 45455450 E-post
Kallevik Sør velforening Vegar Fagerland 41550457 E-post
Kalvatreet velforening Marit Eikehaugen E-post
Liarvåg velforening Hallstein Førland 90992953 E-post
Lundal velforening Trond Nesse E-post
Lynghaug velforening 1-2 Hans A. Svellingen 93894368 E-post
Lyngveien velforening Bjørn A. Strand E-post
Lønning-Håland bygdelag Henriette Lønnnig E-post
Mjåsund velforening Mari Skogen 40693575 E-post
Nappatjørn velforening Bill Clinton E-post
Nedstrand bygdeutval Svein Djursvoll E-post
Odland velforening Øyvind Rossebø 92814395 E-post
Padlane velforening Finn W. Heggland 99044687 E-post
Rindane velforening Nina Ljosnes 99025836 E-post
Sagbakken og Askeland velforening Anja Askeland 95239677
Skjoldastraumen bygdalag Svein Dalva E-post
Slåttevik velforening Anne L. Waage E-post
Stegaberg bygdalag Heine Skogland 90201845 E-post
Steinbru Bygdeblad Auklandsvik Thomas Nordbø 46930354 E-post
Stuvik vel Svein T. Kleiberg 41006419 E-post
Sundfør Bygdalag Sigmund Sundfør 48210481
Tjordalen sameie Vidar Å. Follestad 90109360
Veim velforening Stain H. Knutsen 91614177 E-post
Vestli velforening Frode Nes E-post
Yrkje og Lindanger Bygdelag Kenneth Nes 911 78 370 E-post
Øverland velforening Hege Jarstø 99239556 E-post