Velforeninger

Velforeninger
Navn på velforening Kontaktperson Telefon Kontaktinformasjon
Aksdal Borettslag I Helga M. Kjærland 918 87 151 E-post
Aksdal Borettslag 2 Ove Nordbø 957 48 297 E-post
Aksdalbrekka Velforening Rune A. Eikeskog 991 61 515 E-post
Aksdal Vel Kenneth Hetland 977 63 320 E-post
Aksdal Vest Vegar Finshus 478 34 044 E-post
Alvanutlia Sameie Olav Tveit 905 25 978 E-post
Asparhaug og Fjellhaug Grannelag Anne Gresvoll 414 59 611 E-post
Asparsletta Vel Bess Sætre 932 85 157 E-post
Bjørnsvik Velforening Kristian Høye 938 43 419 E-post
Borgøy Bygdelag Kåre Inge Hettervik E-post
Bratthammar Velforening Vidar Staveland E-post
Bådsvik Velforening Linda Hagen 951 38 801 E-post
Eikelund Velforening May T. Waage 481 40 359 E-post
Frakkagjerddalen Velforening Arnstein Berge 957 92 592 E-post
Førre Hageby Velforening Cathrine Stangeland 907 77 036 E-post
Førresdalen Velforening Thor Arne Lie 907 36 421 E-post
Førresfjorden Brygge Velforening Gro Kallevik 924 50 932 E-post
Førretjørn Vel Petter Hindal E-post
Førretoppen Velforening Lina Tørresdal 928 62 357 E-post
Førreåsen Velforening Stine Karlsen 992 96 039 E-post
Garhaug Velforening Merethe Rokstad 921 34 396 E-post
Granliveien Vel Marianne Hegrum 996 40 259 E-post
Grendalaget Vel Sebastian Nilsen Lund 977 42 447 E-post
Hamrane Velforening Mats Eliassen 920 85 175 E-post
Haugen Vel Petter Mortveit 911 27 150 E-post
Hervik Vel Silje Larsen 932 24 114 E-post
Hestaberg velforening Knut Mokleiv E-post
Høgahaug Velforening Magnus Apalen-Velde 948 36 723 E-post
Kallevik Sør Velforening Vegar Fagerland 959 71 730 E-post
Kalvatreet Velforening Marit Eikehaugen 465 04 050 E-post
Liarvåg Velforening Jostein Valen 928 80 411
Lynghaug Velforening 1 og 2 Hans A. Svellingen E-post
Lyngveien Velforening Bjørn A. Strand 950 20 529 E-post
Lønning-Håland Henriette Lønning E-post
Mjåsund Velforening Stine Vikingstad Rugtveit
Myrbakken Velforening Petter Hindal 926 00 433 E-post
Nappatjørn Velforening Yngve Stunes 917 15 030 E-post
Nedstrand bygdeutval Svein Djursvoll E-post
Odland Velforening Øyvind Rossebø 928 14 395 E-post
Padlane Velforening Finn W. Heggland E-post
Rindane Velforening Borghild Anett Haukås 958 71 161 E-post
Sagbakken og Askeland Velforening Anja Askeland E-post
Skjoldastraumen bygdalag Turid Askeland E-post
Slåttevik Velforening Henry Edgar Sørensen 412 46 642 E-post
Stegaberg Grendalag Trond Torgersen 481 82 066 E-post
Steinbru bygdalag Bjørn Inge Espeland E-post
Stuvik Velforening Svein T. Kleiberg 410 06 419 E-post
Sundfør bygdalag Sigmund Sundfør E-post
Veim Velforening Stain H. Knutsen 916 14 177 E-post
Vestli Velforening Eli Håland E-post
Yrkje og Lindanger bygdalag Olaug Hersdal E-post
Øverland Velforening Hege Jarstø 992 39 556 E-post