Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er et hjelpemiddel som du leier etter behov etter at du har fått innvilget dette gjennom en søknad. Tjenesten er ikke lovpålagt, men et tilbud til innbyggere som bor eller oppholder seg i kommunen. Trygghetsalarmen gir abonnenten mulighet til å få rask hjelp ved akutte behov. 

Hvem er målgruppen for trygghetsalarm?

  • personer med falltendens, nedsatt funksjonsnivå eller som er utrygge i hjemmet
  • personer med sykdom eller funksjonsnedsettelse som kan trenge akutt hjelp

Pris

Trygghetsalarm er en betalingstjeneste. Se priser i kommunens gebyrhefte her 
Skade på trygghetsalarmen og tilhørende utstyr blir dekket av egen innboforsikring.

Søknad

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester (PDF, 496 kB)

Kontaktinformasjon

Ressurs og tjenestekontoret
Postboks 94, 5575 AKSDAL
E-post
Telefon 52 75 70 40

Telefon besvares mandag til fredag klokken 09:00-11.30 og 12:00-14.30. 

Har du spørsmål vedrørende søknadsprosessen? Kontakt oss på telefon eller e-post.