Skal du stille liste til høstens kommunevalg?

Alle partiene som stiller liste til høstens kommunevalg inviteres til informasjonsmøte torsdag 26. januar kl. 18.00 i  kommunestyresalen. 

Målgruppen er lokallagsledere og nominasjonsledere, men det er også åpent for andre i lokallagsstyrer og nominasjonskomiteer.

En del partier er ferdige med nominasjonsprosessen og har vedtatt sitt listeforslag, men det vil likevel være nyttig informasjon for nominasjonskomiteene på møtet.

 

Agenda for informasjonsmøtet
 

Innlevering av liste

 • Krav til liste
 • Frist for innlevering
 • Elektronisk innlevering
 • Endring av kandidater
 • Dialog med politisk sekretariat fram til godkjenning av liste
 • Godkjenning av lister
 • Bestilling og trykking av lister
 • Stemmetillegg
 • Fritak fra verv
   

Valgkamp, ved ordfører

 • Oppstart valgkamp
 • Felles utdeling av valgmateriell
 • Annet
   

Forhåndsstemming - Valgdagen - Valgresultater

 • Stemmerett
 • Valgagitasjon på valgdagen
 • Valgvake 
 • Informasjon om valgresultatet - hvem er valgt inn?
 • Kontaktinformasjon nye kandidater
 • Forhandlinger - hvilke verv skal det velges personer til?
 • Konstituerende møte
 • Folkevalgtopplæring
   

De som ønsker å delta på møtet sender påmelding innen mandag 23. januar til ljfronsdal@tysver.kommune.no
Husk å oppgi hvor mange som kommer fra ditt parti.