Åpning av familieteamet i Tysvær

Mandag 6. mai 2024 klippet rådmann Sigurd Eikje snoren på åpningen av det nye familieteamet i Tysvær kommune.

Barnehagen i Aksdal bidrog med fin sang etterfulgt av den offisielle åpningen av rådmannen. 

Familieteamet er opprettet i forbindelse med oppvekstreformen, og er en sammenslåing av veilederteamet fra barnevernstjenesten og psykisk helseteam barn/familie.

Familieteamet skal legge til rette for at barn, unge og deres familier får rask og riktig hjelp når de har behov for det.

Det skal være et lavterskeltilbud uten krav til henvisninger. Teamet tilbyr råd og veiledning til barn, unge og familier vedrørende problemstillinger knyttet til psykisk helse, samspill, regulering, grensesetting, trivsel og atferd. 

Familieteamet skal også jobbe forebyggende med å fremme god psykisk helse blant barn og unge, samt gi støtte og veiledning i foreldrerollen. 

Rådmann Sigurd Eikje klipper snoren på åpningen av det nye familieteamet i Tysvær kommune. - Klikk for stort bildeOffisiell åpning av familieteamet i Tysvær kommune. Tysvær kommune