Kart vann og avløp

Kommunale vann- og avløpsledninger

Kart over kommunale vann- og avløpsledninger utleveres til huseiere, rørleggere og konsulenter som skal utføre arbeid på eller ved kommunens ledningsnett.

Private vann- og avløpsledninger

Noen private stikkledninger er inntegnet på kartet vårt, og noen er skissert på rørleggermeldinger som er registrert i kommunens arkivsystem. Det finnes også en del boliger som vi ikke har denne typen informasjon om.

Vann- og avløpsledningenes beliggenhet er å anse som orienterende.

Ønsker du å innhente opplysninger eller bestille kart, send en e-post til post@tysver.kommune.no 

Kontaktinformasjon

Tone Elin Haraldseid
E-post
Telefon 92 25 86 41