Utbygging av bredbånd

Her er en oversikt over hvordan Haugaland Kraft Fiber har planlagt utbygging av bredbånd i Tysvær kommune.

Melding fra Telenor:

«Dato for nedleggelse er regulatorisk varslet i henhold til Telenors varslingsplikt fra myndighetene. Vi gjør oppmerksom på at sentraler likevel kan bli stengt før denne dato hvis kundene velger å gå over på alternative løsninger som mobil eller at det bygges fiber i området.»

Haugaland Kraft Fiber

Etter hvert som områdene bygges ut kan en gå til linken under å bestille fiber fra Haugaland Kraft Fiber.

Trykk her for å bestille fiber fra Haugaland Kraft Fiber

 

Kart over utbyggingsområde av bredbånd - Klikk for stort bilde

 Haugaland Kraft vil søke om godkjenninger, og når disse foreligger, vil de kunne bygge fortløpende. Prosjektet skal være ferdigstilt innen 2 år.

 

 

Status utbygging

 

 

Statusrapport fiberutbygging Tysvær kommune pr. 21.06.2021

  • Gult er snart ferdig
  • Grønn er ferdig
  • Lilla 2b går ut

Pågående område

Vedtatt og pågående område