Tidligstemming til kommune- og fylkestingsvalget 2023

De som ikke kan stemme på valgdagen eller i forhåndsstemmeperioden, kan tidligstemme fra 3. juli til 9. august.

De som ikke har anledning til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden 10. august – 8. september eller på valgdagen 11. september, kan få avgitt en såkalt tidligstemme. Dette kan gjøres i Servicetorget på Tysvær rådhus alle hverdager fra kl. 08.00 – 15.30 i perioden 03. juli - 9. august. Husk å ta med legitimasjon!

For mer informasjon, se Valgdirektoratet sine nettsider: https://www.valg.no/for-velgere/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2023/nar-og-hvor-kan-du-stemme/
 

Person legger stemmeseddel i valgurne - Klikk for stort bilde Tore Fjeld