Nå kan du forhåndsstemme på Tysværtunet

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet.

I Tysvær kommune kan du forhåndsstemme på Tysværtunet kulturhus.

Åpningstider som gjelder fra 10. august til 8. september:

Fra klokken 10.00 til 18.00, alle hverdager.

Det vil også være åpent lørdag 26. august og lørdag 2. september fra klokken 10.00 til 15.00.

Mer info finner du i videoen og teksten under:

Slik forhåndsstemmer du

Dersom du stemmer i kommunen og fylket du har stemmerett i ved kommunestyre- og fylkestingsvalget foregår stemmegivingen slik:

1. Ta stemmesedlene du vil bruke: En rød for kommunestyrevalget og en blå for fylkestingsvalget, hvis du ønsker å stemme ved begge valgene.

2. Du kan gi personstemmer til en eller flere kandidater dersom du ønsker det. Se hvordan du gjør det lenger ned i teksten. Veiledningen finner du også på stemmeseddelen.

3. Brett stemmesedlene med partinavnet inn, og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.

4. Gå til en valgfunksjonær, og få et stempel på stemmesedlene. Dette er viktig for at stemmegivningen skal bli godkjent.

5. Legg stemmesedlene i valgurnen.

Slik gir du personstemmer

Ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du gi en personstemme til kandidatene du ønsker skal motta et personstemmetillegg.

Fremgangsmåten for å gi personstemmer står også på stemmeseddelen.

Personstemmer ved kommunestyrevalg:

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Slenger:

Skriv kandidatnavn fra andre partier/grupper i et eget felt på stemmeseddelen. Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp står på stemmeseddelen.

Personstemmer ved fylkestingsvalg:

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Forhåndsstemme i en annen kommune enn den du har stemmerett i?

Du har stemmerett i kommunen du i Folkeregisteret er registrert som bosatt i 30. juni 2023.

Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på.

Dersom du vil gjøre endringer på stemmeseddelen må du skaffe deg en stemmeseddel fra kommune og bruke den når du stemmer.

Når stemmeseddelen er stemplet av en valgmedarbeider legger du den i en stemmeseddelkonvolutt. Denne blir lagt i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.

Mer info finner du på Valg.no