Er du registrert i manntallet?

For å avgi stemme ved kommune- og fylkestingsvalget må du være registrert i manntallet. Alle personer med stemmerett blir automatisk innført i manntallet i den kommunen de var folkeregisteret pr. 30. juni 2023.

Manntallet for Tysvær kommune vil ligge ute til offentlig ettersyn i Servicetorget fra ca 10. juli til og med valgdagen 11. september. Du kan undersøke om du står oppført i manntallet ved å ringe Servicetorget på telefon 52 75 70 00, eller ved å møte opp.

Dersom du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt hos folkeregisteret innen 30. juni 2023, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen 11. september i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme. Forhåndsstemmen vil da bli sendt til kommunen du flyttet fra.

Dersom du ikke står i manntallet og mener det er feil, kan du klage til valgstyret. Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og må sendes snarest til: Valgstyret i Tysvær kommune, postboks 94, 5575 Aksdal eller til ljfronsdal@tysver.kommune.no

Du finner generell informasjon om valget på https://valg.no

På kommunen sine nettsider finner du informasjon om valggjennomføringen i Tysvær kommune.