Hvordan sende e-post til Tysvær kommune

Dersom du skal sende byggesøknad på post@tysver.kommune.no, er det viktig å huske på følgende:

 • Store filer – Pga datasikkerhet brukes ikke fildelingstjenester. Del ev. opp i flere forsendelser og merk godt
 • Ikke begge deler - Ikke send både elektronisk og i papirutgave dersom informasjonen er identisk
 • Endringer - Send kun inn dokumenter med endring, ikke alle tidligere innsendt vedlegg
 • Ikke Zip-filer, minnepinner eller lenker
 • Innsendt materiale må være av god kvalitet

  Filformater Tysvær kommune tar imot:

Elektroniske dokumenter med tekst og bilde eller grafikkobjekter:
PDF/A (word)
Digitale fotografier, kart, video og lyd som aksepteres:
TIFF versjon 6 Fotografier, bilder og kart
JPEG/JPG/PNG Fotografier og bilder
SOSI versjon 4.0 eller nyere  Kartdata
MPEG-2 eller 4 Video
MP3, PCM eller PCM-basert Wave Lyd


Elektronisk forsendelse i andre filformat blir returnert avsender.

Byggesøknader kan bestå av mange dokumenter og vi ønsker denne rekkefølgen ved innsending:

 • En stk. forsendelse pr tiltak, gbnr eller bygg
 • Byggesøknaden – oppgi alltid gårds og bruksnr = Gbnr
 • Informasjon om tiltaket
 • Søknad om dispensasjon
 • Nabovarsel, nabomerknader
 • Avstandserklæring
 • Oversiktskart
 • Tegninger
 • Ansvarsretter / Kontrollskjema
 • Osv.

Hvert dokument vedlegges e-posten som eget vedlegg i pdf/a-format, altså ikke alle dokumentene i en fil, zip eller mail i mail.

Rørleggermelding og søknad om utslipp sendes som en egen forsendelse.