Priser for byggesak

Saksbehandlingsgebyret blir beregnet ut fra et basisgebyr på hva du skal bygge og et arealgebyr for byggverket sin størrelse.

Dersom du søker om dispensasjon kommer dispensasjonsgebyret i tillegg. 

Saksbehandlingsgebyr 2023 (PDF, 286 kB)