Miljøsertifiseringer

Miljøfyrtårn er en miljøsertifiseringsordning som er beregnet på virksomheter i offentlig og privat sektor.

Tysvær kommune er en Miljøfyrtårn-kommune.

Virksomheten må innfri generelle krav og spesielle bransjekrav innenfor avfall, energi, transport, innkjøp, og arbeidsmiljø for å få Miljøfyrtårn-sertifikatet. Miljøsertifiseringen skal hjelpe virksomheter å drive miljøvennlig og lønnsomt.

Du kan lese mer om Miljøfyrtårn på deres nettside her. Logo Miljøfyrtårn - Klikk for stort bilde 

Tysvær kommune har sertifiseringsmyndighet. Oversikt over godkjente konsulenter finner du her.

Rådhuset i Tysvær har vært Miljøfyrtårn siden 2007.

Grønt Flagg

Grønt flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning som retter seg mot barnehager og skoler. Formålet med Grønt Flagg er å sikre bærekraftig utvikling gjennom undervisning. Du kan lese mer om Grønt Flagg her