Avfall

Her kan du lese mer om husholdningsavfall/renovasjon, farlig avfall, avfallsplan i kommunens småbåthavner og ulovlige avfallsplasser.

Husholdningsavfall og farlig avfall

Du kan lese mer om renovasjon i kommunen her

Avfallsplan i havner

Alle havner er gjennom forurensningsforskriften kapittel 20 pålagt å ha en avfallsplan. Kystkommuner har fått et spesielt ansvar for å utarbeide felles avfallsplan for havner som hovedsakelig mottar avfall i fra fritidsbåter. Fylkesmannen godkjente felles avfallsplan for småbåthavner i Tysvær kommune den 07.11.2019. Avfallsplanen kan du lese her.

Ulovlige avfallsplasser

Forsøpling og ulovlige fyllinger kan føre til forurensing av miljøet. Avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak. Tysvær kommune forvalter lovverk/regelverk og kan iverksette tiltak som pålegg om opprydding, tvangsmulkt og melding til politiet.

Lovverk: