Prosjektmidler "aktivitet og trivsel"

Fra 2020 innfører Tysvær Kommune en ny tilskuddsordning; "Aktivitet og trivsel i Tysvær". Hovedformålet med ordningen er å stimulere lag og organisasjoner til å iverksette aktiviteter for å fremme trivsel og livskvalitet hos innbyggere i alle aldre.

Hvem kan søke om prosjektmidlene "aktivitet og trivsel"?

Alle lag og foreninger i og for Tysvær kan søke om disse prosjektmidlene, og det legges opp til at det som hovedregel ikke gis investeringsstøtte gjennom denne ordningen. Det kan søkes om inntil kr. 10 000,- for hvert prosjekt.

Søknad

Søknaden sendes til e-post: post@tysver.kommune.no eller per post til: Tysvær kommune, PB 94, 5575 Aksdal.

Merk søknaden med: Tilskuddsordning "aktivitet og trivsel". Det planlegges rask saksbehandling av søknadene etter fristen.

Søknaden må inneholde følgende punkter:

  • Ansvarlig søker
  • Kontonummer
  • Beskrivelse av prosjektet
  • Gjennomføringsplan
  • Budsjett

Kontaktinformasjon

Anders Øyvind Netland
E-post
Mobil 478 78 600
Ann-Kristin Berge Dahle
E-post
Mobil 977 12 441