Kulturmidler

Alle lag og foreninger som driver aktivitet for barn og unge i Tysvær kommune kan søke om kulturmidler. Kulturmidler er en årlig driftsstøtte til lag og foreninger i kommunen.

For å få driftstilskudd må organisasjonen følge kriteriene under:

 • drive aktivitet for barn og unge (ikke til foreninger med bare voksne medlemmer)
 • ha hovedtilholdssted i Tysvær
 • være åpen for alle
 • ha en demokratisk oppbygging, egen økonomistyring og egne vedtekter
 • ha et demokratisk valgt styre
 • bygge på individuelt medlemskap
 • ha en medlemskontingent på minst kr 100,- pr år
 • ha minst 10 aktive medlemmer m/bostedsadresse i Tysvær
 • ha minst 8 samlinger pr. år for medlemmene (utenom styremøter o.l.)

Som medlem regnes person som individuelt har meldt seg inn i organisasjonen og bekreftet sitt medlemskap ved årlig innbetaling av kontingent.

 • Familiemedlemskap er tilskuddsberettiget, men alder på medlemmene i familien må spesifiseres da disse vurderes særskilt. Støttemedlemmer skal ikke føres opp da de ikke er tilskuddsberettiget.
 • Interkommunale foreninger tildeles støtte etter antall medlemmer bosatt i Tysvær i alderen 0 – 19 år.
 • Følgende foreninger er ikke berettiget til driftstilskudd: politiske partier, bedriftsidrettslag, bedriftsforeninger o.a. organisasjoner som primært skal ivareta medlemmenes eller utenforståendes økonomiske og yrkesmessige eller kommersielle interesser, med formål i strid med lov eller politivedtekter.
 • Unntak vedr. antall medlemmer og størrelse på kontingent kan gjøres i spesielle tilfeller.

  (Retningslinjene ble revidert og godkjent av kommunestyret, februar 2020)

Søknad

Søknad om driftstilskudd til allment kulturarbeid

Søknadsfrist: 1. april

Kontaktinformasjon

Geir Stakkestad
E-post
Telefon 911 00 133
Mobil 911 00 133