Kulturstipend

Tysvær kommune kan hvert år dele ut et kulturstipend til kulturarbeidere som arbeider i eller med tilknytning til kommunen. I særskilte tilfeller kan stipend også deles ut til lag eller organisasjoner.

Hvordan søke kulturstipend?

Den som søker kulturstipendet skal forutan å gi opplysninger om vanlige personalia, også gi en oversikt over målet med stipendet og hvordan man tenker å benytte det.

Hvor sender du søknaden?

Søknaden sender du til kommunen på følgende e-post: post@tysver.kommune.no og den skal merkes med "søknad kulturstipend".