Den kulturelle spaserstokken

Målet med Den kulturelle spaserstokken i Tysvær er at alle seniorer i kommunen skal ha mulighet til å delta i sosiale aktiviteter og fritidstilbud. Den skal medvirke til at eldre får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Hva inneholder den kulturelle spaserstokken?

Den kulturelle spaserstokken skal gi et variert og gratis kulturtilbud som er åpent for alle i målgruppen. Formidlingen kan skje på ulike arenaer, for eksempel på sykehjem, seniorsentre, museum, bibliotekfilialer, lokale kulturarenaer og private hjem.

Tysvær kommune mottar midler fra Rogaland fylkeskommune til gjennomføring av tilbudene i Den kulturelle spaserstokken etter årlig søknad og tildelingsrunde.

Kulturavdelingen samarbeider med aktivitets- og omsorgssentrene, pensjonistforeningene og Frivilligsentralen om å sette opp programmet og gjennomføre de ulike arrangementene.

Programmet gjøres kjent gjennom aktivitets- og omsorgssentrene og «Det skjer i Tysvær» spalten i Tysvær Bygdeblad.

Har du behov for transport til arrangementene?

Frivilligsentralen kan tilby transport til de som har problemer med å komme seg til arrangementene på egen hånd. Kontakt frivilligsentralen på telefon: 52 75 81 90 for å avtale henting.

Tilbud om transport er midlertidig ikke tilgjengelig på grunn av Covid-19

Kontaktinformasjon

Marit R. Lothe
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 902 24 087