Vil du bli støttekontakt?

Har du tid til overs og ønsker å gjøre noe meningsfullt? Bli støttekontakt!

Hva innebærer det å være støttekontakt?

En støttekontakt skal bistå mennesker med å få en meningsfull fritid, ved blant annet å hjelpe til med deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, sosial kontakt med andre og fysisk aktivitet. Det er ikke krav om helsefaglig utdanning. Personlig egnethet vil bli vektlagt i høy grad. Mennesker som får innvilget støttekontakt har ulike hjelpebehov. Nærmere informasjon fås ved kontakt med tjenesten.

Det tar ofte tid å opparbeide relasjon, så du som søker må ikke ha planer om å flytte vekk i nærmeste framtid. Støttekontakten må ha sertifikat og tilgang på bil. Støttekontaktene lønnes per time utført jobb og det blir gitt godtgjørelse for kjøring og utlegg.

Hvordan søker du?

Søk gjerne på generelt grunnlag siden Tysvær kommune jevnlig har behov for støttekontakter eller ta kontakt med Marit Gjerstad.

Du kan sende søknad direkte på e-post til Marit Gjerstad eller til post@tysver.kommune.no

Kontaktinformasjon

Marit Gjerstad
Frisklivkoordinator
E-post
Telefon +47 48 13 67 48