Pakkeforløp for psykisk helse og rusomsorg

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som er pasient eller pårørende, et helhetlig behandlingsforløp uten nødvendig ventetid. Som pasient og pårørende skal du ha påvirkningskraft, og behandlingen skal evalueres etter hvert.

Hvordan fungerer pakkeforløpet?

Psykolog/fastlege starter pakkeforløpet ved å sende inn en henvisning til spesialhelsetjenesten. Kommunen har ansvar for oppfølging i påvente av svar og eventuell behandling i spesialhelsetjenesten. Det er spesialhelsetjenesten som vurderer om du har rett til helsehjelp hos de, og du vil få ett informasjonsbrev når eventuell behandling er innvilget. Dersom du ikke får innvilget rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten kan du allikevel ha rett på helsetjenester i kommunen, da ikke i form av pakkeforløpet.

Som pasient skal du ha en forløpskoordinator, både fra kommunen og fra spesialhelsetjenesten. De skal være dine kontaktpersoner for deg og dine pårørende, svare på spørsmål og gi informasjon underveis.

Hva er målet med pakkeforløpet?

  • Når du ber om hjelp skal du få god informasjon fra helsepersonell vedrørende de ulike behandlingstilbudene og tjenestene vi tilbyr.
  • Du skal få tilbud om å være med å utforme både henvisningen og behandlingsplanen, og tilbudet skal fortløpende vurderes om det er i tråd med ønsker og forventninger.
  • Brukermedvirkning innebærer at du har ansvar for å gi beskjed om noe kan forbedres i behandlingen. Blir du ikke hørt må du gå videre til ansvarlig fagperson eller noen andre som kan tale saken for deg.
  • Du bør få informasjon om bruker- og pårørende organisasjoner som finnes innenfor psykisk helse og rus.

Hvordan er din rolle som pårørende?

Som pårørende er du ofte den viktigste støtten til pasienten. Helsepersonell skal være oppmerksomme på ditt behov, og barn/søsken som pårørende skal tas vare på en god måte. Har du behov for å snakke med andre i samme situasjon? Ta kontakt med organisasjoner og sentre for pårørende. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning.

Samhandling

Mange har bruk for flere helse- og omsorgtjenester over lang tid. Les mer her om retten til en individuell plan her.

Barn og unges helsetjeneste

Med ett samarbeid på tvers av kommunene og spesialhelsetjenesten skal vi tilby bedre helsetjenester til barn og unge som opplever psykiske helseplager. Les mer her om de ulike tjenestene på Helsefonna sine nettsider.

Nyttige linker med god informasjon om pakkeforløpet

Kontaktinformasjon

Ressurs og tjenestekontoret
Postboks 94, 5575 AKSDAL
E-post
Telefon +47 52 75 70 40

Telefon besvares mandag til fredag klokken 09:00-11.30 og 12:00-14.30. 

Har du spørsmål vedrørende søknadsprosessen? Kontakt oss på telefon eller e-post.

Audhild Drivdal Frøyland
Fagleder
E-post
Telefon +47 90 55 79 86

Fagansvarlig psykisk helseteam barn/familie

Margun Susort
Koordinator psykisk helse/lavterskel
Telefon +47 93 21 66 02