Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder. For at parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov. Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Problemer med å bære vektlegges i liten grad.

Viktig informasjon

Les nøye gjennom skjemaet og besvar alle felter. Legeerklæringen i skjemaet må fylles ut av lege. Husk følgende vedlegg:

  • Passfoto
  • Kopi av førerkort (begge sider). Vi kan hjelpe deg med kopi i servicetorget om du ikke har mulighet å kopiere selv.

Søknad

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. (PDF, 106 kB)

Du kan også hente dette skjemaet i servicetorget.

Søknaden leveres ferdig utfyllt og inkludert vedlegg til servicetorget, eller du kan sende den i posten. 

Adresse: Tysvær kommune, postboks 94, 5575 Aksdal